با استفاده از تجهیزات تنگستن سنگ معدن٪ استخراج 2C و طراحی معدن